Hokuriku Open Billiards ’08 Toru Kuribayashi vs Yukio Akagariyama
Race to 9 Best8